Aylık arşivler: Aralık 2012

Sultan Çelebi Mehmed

Mehmet I, also called Mehmet Çelebi

1413-1421 tarihleri arasında Osmanlı tahtına oturan Sultân Mehmed Çelebi, 781/1380 yılında Germiyanoğullarından Süleyman Şah’ın kızı Devlet Hâtun’dan dünyaya gelmiştir. Asil ve dindar bir devlet adamı olan Mehmed Çelebi, bazı tarihçiler tarafından Osmanlı Devleti’nin ikinci Bu yazının geri kalanını okuyun

Reklamlar

Hârûn Reşîd

Beşinci Abbâsî halîfesidir. Muhammed Mehdî’nin oğludur. 764’te (H. 148 ) Rey’de doğdu. Babası Mehdî, oğlu Hârûn Reşîd’in eğitim ve öğretimini veziri Yahyâ Bermekî’ye bırakmıştı. Hârûn Reşîd, din ve fen ilimleri ile devlet idâresinde iyi bir eğitim gördü.

780 senesinde Bizans üzerine gönderilen orduya Bu yazının geri kalanını okuyun

Gandi ( 1869)- (30.01.1948)

Mohandas Gandhi gave rise to a whole new gener...

Gandi ( 1869)- (30.01.1948) Mahatma Gandhi Şiddet göstermeme, inancımın birinci maddesidir. Aynı zamanda o, benim itikadımın da son maddesidir. 1869 yılında doğdu.Bu sözlerin sahibi olan Hintli Bu yazının geri kalanını okuyun