Blog Arşivleri

SULTAN HAMİD’İN TAHTINA MÂL OLAN FİLİSTİN

English: Arthur James Balfour early in his career
XIX. asır sonlarında bir grup kavmiyetçi Yahudînin kurduğu Siyonist teşkilâtı, Sultan Abdülhamid‘e müracaat ederek Tevrat’ta kendilerine va’d edilmiş toprak olan Filistin‘de bir Yahudi Devleti kurulması karşılığında, Osmanlı borçlarının tamamını ödemeyi ve amme efkârında lehte propaganda yapmayı teklif etmişti. Padişah, kabul Bu yazının geri kalanını okuyun

Reklamlar